Tổng công ty Phát Triển Phát thanh truyền hình thông tin (EMICO)

Chương trình teambuilding Vượt trùng dương - thử thách dành cho những người  dám thách thức và dám đương đầu với thách thức ! Chương trình được thiết kế riêng cho Tổng công ty Phát Triển Phát thanh truyền hình truyền thông EMICO.