Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam - K+

Truyền hình kỹ thuật số vệ tinh Việt Nam (hay còn gọi là VSTV) là công ty điều hành dịch vụ truyền hình vệ tinh K+ liên doanh giữa Truyền hình cáp Việt Nam VCTV và Canal+ của Pháp.
Phá vỡ khoảng cách, sáng tạo ý tưởng  và đột phá về phương pháp là những điều mà các thành viên của K+ cảm nhận được trong chương trình teambuilding Together  WE CAN.