Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert

Vinacert đã thiết lập liên danh với tổ chức chứng nhận nổi tiếng của Hoa Kỳ là ABS-QE, với liên danh này vinacert cung cấp tất cả các dịch vụ chứng nhận cho khách hàng với các dấu hiệu công nhận của các tổ chức công nhận nổi tiếng thế giới: ANAB, IEC, IECQ, SAI...
"Ngàn sao hội tụ" - Chương trình teambuilding do ETV tổ chức nhằm gắn kết các thành viên trong công ty và vinh danh những cá nhân xuất sắc trong năm.